all

June 15th, 2010 Cosmin Manci
 1. Acherontia atropos
 2. Adelpha bredowii
 3. Aglais milberti
 4. Aglia tau
 5. Agrius convolvuli
 6. Anthocharis cardamines
 7. Aporia crataegi
 8. Autographa bractea
 9. Battus polydamas
 10. Callosamia angulifera
 11. Chlosyne palla
 12. Colias croceus
 13. Colias erate
 14. Dicranura ulmi
 15. Euphydryas aurinia
 16. Euphydryas editha
 17. Eurema mexicana
 18. Iphiclides podalirius
 19. Lasiocampa (Pachygastria) trifolii
 20. Limenitis arthemis
 21. Limenitis lorquini
 22. Limenitis reducta
 23. Macrothylacia rubi
 24. Oeneis chryxus
 25. Papilio eurymedon
 26. Papilio polyxenes
 27. Parnassius phoebus
 28. Phragmatobia fuliginosa
 29. Pieris brassicae
 30. Pieris bryoniae
 31. Pieris napi
 32. Pontia edusa
 33. Pyrgus sidae
 34. Saturnia pyri
 35. Zerynthia (Allancastria) cerisy

Zerynthia (Allancastria) cerisy (Godart, 1824)

June 8th, 2010 Cosmin Manci

Family: Papilionidae

Genus: Zerynthia
Species: cerisy

 • x
 • x
 • x
 • x

Similar species (in Europe): 

Limenitis reducta Staudinger, 1901

June 8th, 2010 Cosmin Manci

Family: Nymphalidae

Genus: Limenitis
Species: reducta

 • x
 • x
 • x
 • x

Similar species (in Europe): 

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

May 30th, 2009 Cosmin Manci

Family: Nymphalidae

Genus: Euphydryas
Species: aurinia

 • x
 • x
 • x
 • x

Similar species (in Europe): other Euphydryas species (Euphydryas debilis, Euphydryas desfontainii, Euphydryas iduna, Euphydryas intermedia and Euphydryas maturna).

Aglia tau (Linnaeus, 1758)

May 30th, 2009 Cosmin Manci

Family: Saturniidae

Genus: Aglia
Species: tau

 • x
 • x
 • Hostplants: mostly on Fagus sylvatica, but larvae will eat also Tilia, Ulmus, Quercus and/or Betula
 • photos were taken in Romania

Donations are welcome, will help me to add new content and to keep this online and free of commercials

 

 

 

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

May 30th, 2009 Cosmin Manci

Family: Sphingidae

Genus: Agrius
Species: convolvuli

 • x
 • x
 • x
 • x

Similar species (in Europe): 

Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)

May 30th, 2009 Cosmin Manci

Family: Saturniidae

Genus: Saturnia
Species: pyri

 • x
 • x
 • x
 • x

Similar species (in Europe): 

Callosamia angulifera (Walker, 1855)

May 28th, 2009 Cosmin Manci

Family: Saturniidae

Genus: Callosamia
Species: angulifera

 • x
 • x
 • x
 • x

Similar species: 

<i>Callosamia angulifera</i> (USA)

Battus polydamas (Linnaeus, 1758)

May 28th, 2009 Cosmin Manci

Family: Papilionidae

Genus: Battus
Species: polydamas

 • x
 • x
 • x
 • x

Similar species: 

<i>Battus polydamas</i> (USA)

Papilio polyxenes Fabricius, 1775

May 28th, 2009 Cosmin Manci

Family: Papilionidae

Genus: Papilio
Species: polyxenes

 • x
 • x
 • x
 • x

Similar species: 

<i>Papilio polyxenes</i> (USA)